Kết quả bầu cử của Chủ tịch Barcelona được phát hành cho Tổng thống Câu lạc bộ.

Vào ngày 8 tháng 3, Bắc Kinh, Barcelona chính thức tuyên bố rằng La Port Tower sẽ đóng vai trò là Chủ tịch của câu lạc bộ, bao gồm 51.765 phiếu bầu có hiệu lực tại Barcelona, \u200b\u200bLa Porta đã giành được 30184 phiếu bầu La Porta một lần là Kru của Barcelona Ivist. Kru Ivist đang tập trung vào khái niệm bóng đá và đào tạo trẻ, cuộc bầu cử Barcelona này kéo Panta cũng muốn tìm lại Crui. Khái niệm chồng, cho Barcelona hiện tại, họ muốn tìm Guadiola tiếp theo hoặc Messi tiếp theo.

Labarda được ra mắt tại Tower Tower vẫn có nhiều vấn đề, nhưng đối với ưu tiên hàng đầu của Laborda và rời Messi, hợp đồng Messi hiện tại là vào tháng 6 năm nay, La Porta vẫn rất lớn cho sự tự tin của việc rời messi!

    Trước:Ai sẽ thắng Champions League vs Madrid?Là con ngựa cạnh tranh cho Champions League?              Kế tiếp:Messi xuất hiện trong Chủ tịch Chủ tịch Barcelona Ai có thể chọn Tổng thống Barcelona?