Messi xuất hiện trong Chủ tịch Chủ tịch Barcelona Ai có thể chọn Tổng thống Barcelona?

lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 3, thời gian Bắc Kinh, chủ tịch Barcelona. Hiện tại, Chủ tịch Barcelona đã mở, và thời gian bỏ phiếu là 4 giờ thứ 7. Tính đến ngày 8, vào ngày 8, trong 12 giờ thời gian, Barcelona có thể đưa ra phiếu bầu của riêng mình cho các ứng cử viên. Điều đáng nói là Messi cũng với con trai Tiago của mình. Tham gia bỏ phiếu, đây cũng là Bầu chọn đầu tiên của Messi cho Chủ tịch Barcelona.

bây giờ là Barcelon, cuộc bầu cử của Barcelona là tổng cộng ba ứng cử viên, LA PORTA, FRAXIA, FANTER, và lựa chọn của Barcelona sẽ vào sáng sớm thứ 8. Tại Kết thúc 4 giờ, kết quả sẽ được tạo ra vào lúc 6-6: 30, và ngày hôm sau sau khi lò được phát hành, cuộc bầu cử được thực hiện chính thức.

    Trước:Kết quả bầu cử của Chủ tịch Barcelona được phát hành cho Tổng thống Câu lạc bộ.              Kế tiếp:Bóng đá ông châu Âu có nhiều vàng? Bóng đá châu Âu và bóng đá thế giới