Người Mỹ không biết Messi là gì?

Messi là siêu sao hàng đầu của bóng đá, cho dù đó là sức mạnh hay influentiality, và toàn bộ, Messi có một sức mạnh chiến đấu hàng đầu, và có một cảm giác rất phổ biến trong thế giới của bóng đá, nhưng rất nhiều. Mỹ vẫn don 't biết Messi, thậm chí nếu thời gian đầu của Messi cũng rất phổ biến tại Hoa Kỳ, có một số người đã được phỏng vấn trước đó, và hầu hết những người đam mê thể thao của Mỹ không phải là rất quen thuộc với Messi, đây là gì vậy? [ 123]

Messi là siêu sao hàng đầu hiện nay người Mỹ không biết Messi

rất nhiều người đam mê thể thao không biết Messi, chung ta không ngạc nhiên, mặc dù bóng đá là lớn đầu tiên trên thế giới thể thao, nhưng người Mỹ các môn thể thao yêu thích nhất là bóng rổ, các liên minh lớn của Mỹ NBA là giải đấu mạnh nhất trong bóng rổ, có thể nói rằng không có giải đấu bóng rổ trong lĩnh vực bóng rổ. Nó có thể vượt quá NBA, nhưng những người đam mê thể thao Mỹ hơn thích James Dĩ nhiên, người dân Hoa Kỳ cũng yêu Messi.

sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Messi là sự tồn tại của đỉnh tình hình cụ thể

Hầu hết người Mỹ đam mê thể thao là trong \"Miami Pioneer\" để khởi động một cuộc điều tra quạt phiếu Biết Messi là gì, đó là so với các siêu sao tốt nhất trong thể thao. trong mục \"Miami Pioneer\", ngôi sao PK cuối cùng là các siêu sao bóng rổ James và bóng đá siêu sao Messi, nhưng cuối cùng, Messi đã giành được chiến thắng, điều này cũng làm cho rất nhiều Mỹ những người đam mê thể thao bắt đầu hiểu Messi, có thể vượt qua sự tồn tại của Zhanhuang, ảnh hưởng của Messi Messi có thể nghĩ ra nhiều hơn nữa.

    Trước:ĐÁNH GIÁ MESSI Wu Lei đang đi?Messi là gì để đánh giá Wu Lei?              Kế tiếp:Juventi mạnh hơn với Genova?Lịch sử lịch sử thế nào?