Hiệp hội bóng đá: Tình hình của đội Giang Tô dừng hoạt động là gì?

Vào ngày 28 tháng 2, Bắc Kinh, Jiangsu Suning Club cũng là một thông báo ban hành các đội khác nhau để dừng hoạt động. Nhìn chung, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng rất quan tâm đến điều này, và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc này Nó cũng đã công bố một tuyên bố, trong đó thông báo hoạt động của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã rất đáng tiếc, nhưng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc biết ơn bóng đá Giang Tô để đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Trung Quốc.

    Trước:Điều gì đang xảy ra bởi cựu Chủ tịch Baro Miwu?              Kế tiếp:Tình hình ở thành phố Quảng Châu 2021 Super League là gì?