Nguyên nhân của Thiên Tân Jinmenhu là gì mà không có mùa mới?

Vào ngày 28 tháng 2, Bắc Kinh, Tianjin Jinmei Tiger được xác nhận bởi sự thanh toán của Hiệp hội bóng đá, Thiên Tân Jinmenhu đã không đệ trình theo lịch trình, điều này cũng gây ra không có mùa mới, trong đó các câu lạc bộ cần nộp Hiệp hội bóng đá trước 5 giờ chiều ngày 29 tháng 1 năm 2021, \"Câu lạc bộ 2020 thanh toán đầy đủ của một đội vận động viên, huấn luyện viên và bảng xác nhận giải thưởng lương nhân viên\" vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Nếu không, việc đăng ký giải đấu và truy cập của mùa mới sẽ không được lấy.

Thiên Tân Jinmenhu vẫn không giải quyết được các vấn đề thanh toán và quỹ sau 28, theo các quy tắc, nhóm sẽ không vượt qua Hiệp hội bóng đá và không có mùa mới nào trong mùa giải mới.

    Trước:Đội nào thuộc về C Luo?C Rose đã nghỉ hưu?              Kế tiếp:Tình hình trong Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô là gì?