Tình hình trong Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô là gì?

Vào ngày 28 tháng 2, Bắc Kinh, Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô đã tuyên bố đã tuyên bố chấm dứt hoạt động, nói chung, Suning, Giang Tô, Đội bóng đá Giang Tô, vào năm 1994, Cải cách đội bóng đá Giang Tô cho Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô Meite Kể từ đó, Giang Tô Haotian, Giang Tô Guoxin Haotian và các giai đoạn khác.Vào tháng 12 năm 2015, Giang Tô Haotian đã đổi tên thành Giang Tô Suning, lần này, nhiều người hâm mộ tuyên bố rằng đội cũng rất khó khăn. Hiện tại, Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô ngăn chặn hoạt động của các đội thuộc về.

Có một tin đồn về Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô Suning. Hóa ra đội Giang Tô hy vọng \u0026 Ldquo; Zero chuyển \u0026 Rdquo;, Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô Suning, kết quả tồi tệ nhất xuất hiện, và đội Gia Giasu ngừng hoạt động.

    Trước:Nguyên nhân của Thiên Tân Jinmenhu là gì mà không có mùa mới?              Kế tiếp:Phần còn lại của câu lạc bộ bóng đá Giang Tô là gì?