Phần còn lại của câu lạc bộ bóng đá Giang Tô là gì?

On February 28, Bắc Kinh, Giang Tô Football Club cũng công bố hoạt động dừng lại, mà là để rút khỏi bóng đá, và trong hoạt động Giang Tô bóng đá dừng ngắn trước, Nhân dân Nhật báo cũng được đánh giá, và Daily Microblogging nhân dân có ý kiến trong công ty mẹ \u0026 ldquo; dỡ hành lý, nhẹ nhàng tiến \u0026 rdquo; đội trong năm đầu tiên của A A là hoạt động trong các giải đấu chuyên nghiệp tiến độ được nhấn.. Nếu đầu vào cao vàng NDT bóng đá không thêm khó khăn và chi tiết kỹ thuật có hiệu quả, nó sẽ chỉ trở thành một nhà đầu tư \u0026 ldquo; hành lý \u0026 rdquo; \"The Nhìn chung Chương trình Cải cách Bóng đá\" nhấn mạnh sự phát triển sức khỏe và ổn định của câu lạc bộ, tại sao để đảm bảo sự ổn định của cải cách, làm thế nào để nắm bắt được luật và bóng đá thường xuyên, tối ưu hóa cấu trúc vốn, hạn chế tiền lương, vv Mong tiềm ẩn Giang Tô bóng đá sốc này, nó có thể nhận được gió và mưa, do đó ngọn lửa sẽ tiếp tục.

Nói chung, trong năm 2020, câu lạc bộ với thoát của bóng đá là hơn 16, và Super Champion Giang Tô Suning Football Club trong mùa cuối cùng đã chọn để hoạt động dừng lại, và rất nhiều fan đã phải nói. Lost sự tự tin, nhưng cũng hy vọng rằng các đội khác của Super League vừa có thể nâng cao sức mạnh của họ, hơn nữa trong câu lạc bộ, mong đến việc thực hiện tuyệt vời của tương lai Super League!

    Trước:Tình hình trong Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô là gì?              Kế tiếp:Khi nào là hòa tan của Giang Tô Suing?Làm thế nào để làm Jiangsu Suing tan rã với người chơi?