Mức lương hàng năm của Hurk là bao nhiêu? Mức lương hàng năm của Hurk trong cầu thủ là bao nhiêu?

Hurk tham gia ở Thượng Hải tại Thượng Hải vào tháng 7 năm 2016, đây cũng là đỉnh cao của Hulk, khi Hurk cũng nổi tiếng ở châu Âu, và Huurk đến Super League hoặc quạt rất Trung Quốc. Yêu thích, mặc dù Hulk cũng giống như rất nhiều viện trợ nước ngoài, Hulk cũng là một sức mạnh của sức mạnh của mình, và nó cũng là một mùa giải thứ hai, mùa thứ hai, tham gia mùa thứ hai. Hulk đã gửi một bảng điểm của 27 trận trong 27 trận. bao nhiêu là tiền lương hàng năm Hulk không?

lương hàng năm Huurk là khoảng 20 triệu euro

Huurk của lương hàng năm

Hulk có một sức mạnh chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. hiệu suất Hulk trong Super League là vô cùng tuyệt vời. lương hàng năm Hulk là một hợp đồng 80 triệu euro trong 4 năm, với mức trung bình là 20 triệu euro trong vòng một năm, và Hulk gia nhập phí chuyển của Hulk ở Thượng Hải, cũng đạt 55,8 triệu euro của giá cả. Mức giá này đã cực kỳ cao trong Super League, và Huurk là trong khi tham gia Super League. các viện trợ nước ngoài của vé, Hu Yue vẫn còn có lương tâm, và Hu Yue, cũng là rất nhiều người hâm mộ.

Huryk là một viện trợ nước ngoài rất tốt Hulk mức lương hàng năm là trong máy nghe nhạc

lương hàng năm Huurke cũng được đứng đầu trong danh sách những cầu thủ Super League Trong số đó., Mức lương hàng năm Hulk được cũng được xếp hạng trong đầu năm. Tuy nhiên, so với Oscar, vẫn còn một số thiếu sót, Hurk đã rời Thượng Hải Shanggang trong tháng Giêng năm nay, tham gia Mi Neuo, đây là bởi vì lý do cho đơn đặt hàng lương hạn chế, nhưng đối với tính ưu việt, nó không phải là một xấu điều. Xét cho cùng, sự thịnh vượng giả của viện trợ nước ngoài không phải là những gì chúng ta muốn nhìn thấy, chúng tôi muốn bóng đá Trung Quốc tiến bộ thực tế.

    Trước:Dortmund 9 là ai?Dortmund 9 là bao nhiêu?              Kế tiếp:Ngựa phân tích cuộc thi Elsea để đánh bại Chelsea