Điều gì đang xảy ra ở Paris 4-1 MBPE đảo ngược?

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 2, thời gian Bắc Kinh, Barcelona đã ở nhà của Barbari, và trận chiến Barcelona và Big Paris rất nghèo trong trò chơi. Phòng thủ sau này Vấn đề rất nghiêm trọng, và nó phải đối mặt với tốc độ và sức mạnh của MBPE. Nó đã liên tục tác động đến phòng thủ phía sau của Barcelona. Một cuộc tấn công mù 30 phút đã khiến sức mạnh thể chất của Barcelona đạt đến một giới hạn.

Nửa đầu tiên cuối cùng ở mức 1-1 và nửa sau MBPE là khả năng mở thần chiến tranh. Sau khi mở, nó gần như là tất cả trong một nửa tiếp theo. Trong số những nhịp điệu của Big Paris, sự kiểm soát của Barcelona cũng đang phát triển, và Paris trong hiệp hai cũng là một trận thắng ba đến 3. Cuối cùng đánh bại Barcelona với tổng số điểm và MBPE trong trò chơi này cũng hoàn thành. Mũ Thuộc về mũ của họ.

    Trước:Real madrid vs la muốn?Lịch sử lịch sử thế nào?              Kế tiếp:Tác động của Barcelona đã gửi Suarez là gì?Sprint Player trong bưu kiện