Tác động của Barcelona đã gửi Suarez là gì?Sprint Player trong bưu kiện

Các Barcelona sức mạnh chiến đấu toàn diện hiện tại cũng đã hồi phục, nhưng tiền tuyến chắc chắn tốt hơn so với rất sắc nét, trong thực tế, nguyên nhân chính vẫn gửi Su Yarez, mặc dù Suarez là cũ, tốc độ giảm xuống, và nó không phải là phù hợp cho tình hình hiện nay tại Barcelona, nhưng Gửi Suarez để bán đấu giá ngựa chắc chắn là một quyết định sai lầm. Bây giờ con ngựa là trong lãnh đạo, Su Yarez được vượt hơn Messi để trở thành một danh sách thợ làm tóc.

Barcelona gửi Su Yarez là một sai lầm rất lớn

Barcelona gửi Su Yarez có bất kỳ ảnh hưởng

Suarez, Suda, Barcelon, đang giúp con ngựa, con ngựa tôi phải luôn luôn muốn Surez mạnh mẽ của tiền đạo, và Suarez của xuất hiện là hoàn toàn phù hợp cho con đường chiến đấu, Simoni cũng được đánh giá cao, và bây giờ con ngựa được nghiền nát về mọi mặt, và trong những giờ đầu của buổi sáng trong cuộc thi, Su Yarez thậm chí còn nhiều hơn 1 điểm cho Meikai. Nó có thể được tưởng tượng rằng Barcelona Barcelona sẽ gửi Suarez để cuộc thi của ngựa. Trong thực tế, Barcelona không chỉ là lần đầu tiên..

Suarez giúp cạnh tranh ngựa đã trở thành người đầu tiên của Liba, và ông trở thành người đầu tiên hàng tồn kho của Barcelona, các cầu thủ siêu sao gửi bởi La Liga. Barcelona đã Maradona đến Napoli, nhưng Barcelona vào thời điểm đó cũng đã được đưa ra để giải đấu khác, và Suarez chắc chắn sẽ đem lại cho anh ta một áp lực để thêm căng thẳng. Năm 2002, Barcelona là miễn phí để lấy đi Rivaldo. Giống như Suarez hiện tại, Barcelona cũng không tính phí cho một xu, vì vậy mà áo Su Yarez, Barcelona hiện tại muốn trở thành khó khăn hơn để trở thành một điều đầu tiên mà con ngựa đang trở thành một đầu tiên.

    Trước:Điều gì đang xảy ra ở Paris 4-1 MBPE đảo ngược?              Kế tiếp:Có bao nhiêu đôi giày vàng sikifa làm messi?Ai ở trong đôi giày Soulecio cuối cùng?