Manchester City 4-1 Liverpool Barcelona 3-2 Kill Betis?

Trong trò chơi của Premierman, đó là một bối cảnh của trình độ đầu nguồn của mùa giải này, và Manchester City trở lại sức mạnh vượt trội của Premier League vào giữa mùa này. Trở thành năm điểm đầu tiên trong Nhà lãnh đạo, và Liverpool luôn là một đội phụ thuộc về Premier League, nhưng Liverpool trong trò chơi này chủ yếu là gia đình chính, nhưng hiệu suất vẫn không mạnh, cuối cùng là Manchester City 4-1 đánh bại.

Mặt khác, Barcelona cũng đã trở lại thành công sau Barcelona trong LA ORA LEAGUE. Trong trò chơi này, Barcelona cực kỳ thụ động, và Royal Betis cũng cực kỳ thụ động. Messi's Chiến tranh thay thế khiến Barcelona trở lại với sức mạnh chiến đấu, và mục tiêu của Trinkk là nhiều hơn trong đối thủ, và cuối cùng là Barcelona truyền thuyết Royal Betis với 3-2.

    Trước:Khi nào Manchester United?Glory nào là Manchester United?              Kế tiếp:Khi nào là khởi động siêu vàng Kane Ying?Tác động của đôi giày siêu vàng của Kane là gì?