Manchester United 9-0 Điểm máu đã rửa 9 người Nam Apaton?

Vào sáng sớm ngày 3 tháng 2, Bắc Kinh, Manchester United cũng là máu 9-0 được rửa sạch trong máu 9-0 trong võ thuật. Cứ mở, Tianhu bắt đầu. Trong số đó, Nanafuton Yang Kewitz đã được mở, và Manchester United cũng bị nghiền nát. Cuối cùng, Manchester United cũng nở rộ hơn. Toàn bộ quá trình đã bị nghiền nát, và đó cũng là một điểm gồm 9-0. Southampton.

    Trước:C Roose 763 Quả bóng Gamivility C Luo trở thành vua bắn súng theo chủng tộc lịch sử              Kế tiếp:Premier League mạnh hơn với đội Wolf vs Arsenal Live Video và ghi điểm dự đoán