Chia! Khối nóng 1-3 Chuyện gì đã xảy ra với Liverpool?

Vào sáng sớm ngày 29 tháng 1, Bắc Kinh, 1-3 tại Premier League 1-3 thua Liverpool, Mado và Arnold về những thứ nóng bỏng, Háoyi đã bắn phá sóng thế giới, Sun Xingzhen Mục tiêu dao một lần bị nổ tung, Kane một nửa người bị thương, gai nhiệt trong trò chơi đã bị đàn áp hoàn toàn và tài năng trong trò chơi này chỉ 3 feet được bắn, và Mourinho không có cách nào khi đối mặt với Liverpool, và thứ 5 sẽ cho Klop , và để Liverpool đã đạt được sáu chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Vì vậy, mạnh mẽ vẫn còn trong năm 2006 đến 2008 trong cuộc thi Six-Premier League.

    Trước:Champions League thế nào?Juventi có thể nằm dưới Champions League?              Kế tiếp:Cú pháp xổ số thuộc địa là gì?