MBPE ba từ chối tiếp tục đến trong tương lai

MBPE đã được gia hạn ở Paris, trong đó MBPE và Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Hiện tại, mục tiêu của MBPE là tham gia. Real Madrid, Big Paris cũng đang cố gắng giữ lại , nhưng nó đã bị MBPE từ chối và MBPE và gia đình suy nghĩ, đó là, việc lấy lại Real Madrid, đang chờ cửa sổ chuyển nhượng, MBPE tham gia Real Madrid dường như cho phép Real Madrid bước vào một kỷ nguyên mới.

    Trước:CUP QUỐC TẾ Milan VSAC Milan Live Video và ghi điểm dự đoán              Kế tiếp:Manchester United 3-2 Liverpool B Tín vi