AC Milan chính thức tuyên bố rằng sẽ có nhiều người ở Mangji Milan.

Vào ngày 19 tháng 1, Bắc Kinh, AC Milan chính thức tuyên bố một dấu hiệu của Manchi, người đàn ông Zhuqi là một tiền đạo tuyệt vời ở Croatia, cũng là một ông già, ông Zhu Keqi nói chung là một người cực kỳ mạnh mẽ Sức mạnh chiến đấu, AC Milan đã giới thiệu Ibra, tôi đã giới thiệu IBI trước đây, vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng Ibrah chỉ để tăng cường tiền tuyến, có thể khiến trò chơi nói, nhưng Thiên Chúa của IBI sẽ khiến AC Milan liên tục vượt qua giải phóng mặt bằng, điều này Thời gian AC Milan cũng nếm trải vị ngọt và tiếp tục giới thiệu cái cũ.

Vào đầu ngày 19 tháng 1, Bắc Kinh, AC Milan đã công bố ký kết của Man Zhuji, hợp đồng kết thúc mùa này, với các quy định trong năm, anh ta sẽ đưa vào Jersey thứ 9 của AC Milan Ibrahoji Ý định.

    Trước:Sun Xingsheng nhanh như thế nào?Tốc độ Sun Xingzhen có phải là hàng đầu?              Kế tiếp:Tác động của thử nghiệm vương miện mới của Madrid Chuanlar là gì?