Tác động của thử nghiệm vương miện mới của Madrid Chuanlar là gì?

Vào ngày 19 tháng 1, Bắc Kinh, huyền thoại của Real Madrid là tích cực, trong đó Raul hiện đang là huấn luyện viên của đội thứ hai của Real Madrid. Hiện tại, Laul cũng đang ở trong giai đoạn điều trị. Cũng là vì phát hiện vương miện mới là tích cực. Vào ngày 24 tháng 1, đội Real Madrid B không thể mong đợi quân đội trong trận đấu của trận chiến, bao gồm cả không thể chỉ huy sự cạnh tranh, nói chung, kể từ khi dịch, thực tế Madrid Cũng là một số người chơi bị nhiễm vương miện mới.

    Trước:AC Milan chính thức tuyên bố rằng sẽ có nhiều người ở Mangji Milan.              Kế tiếp:Bàn tay bơ hói là gì?Làm thế nào mạnh mẽ là sự nghiệp hói?