Lampard và Gerar là ai?Tại sao không thể Rampad và Gerar không thể cùng tồn tại?

Khả năng Lampad mạnh hơn Jerade, nhưng Gerard là linh hồn của đội Liverpool, do đó, kết hợp với sự kiêu ngạo nổi tiếng của Gerard. Năm 2005, khoảnh khắc dài cuối cùng của những bức ảnh dài của Champions League, máu của máu, theo tôi, cho dù đó là khả năng cá nhân, phong cách cá nhân, trong câu lạc bộ tương ứng của họ, vị trí và vai trò của vợt, Shuangde rất trùng hợp. Nhìn chung, cả hai đã rất lớn cho sự đóng góp của đội, và cả hai đều có những khoảnh khắc tuyệt vời của riêng họ, nhưng họ sẽ chiến thắng nhiều hơn cho Rampad.

Lampard và Gerard là linh hồn của các đội tương ứng của họ Lampard và Geraride, người mạnh hơn

Lampad và Gerard Zhongzhong Pad sẽ chiến thắng nhiều hơn, Gerard chiếm ưu thế, chỉ có hiệu quả, trở thành một truyền thuyết về tinh thần. Nhưng năng lực, dữ liệu, danh dự, và Lampad chiếm ưu thế. Chúng không cạnh tranh ở cùng một vị trí trong quá khứ. Một phòng thủ thấp, dữ liệu rất khó chỉ ra cao, nhưng huấn luyện viên sẽ chọn sử dụng Jara De Lampard đã trải qua Tốt nhất của Chelsea Barak, Maclai, Deko, Essin, Mikl, Matta, Martic, Azar, Ramires luôn có một người trợ giúp tốt.

Khả năng cá nhân Lampard mạnh hơn, đội đóng góp Jerade mạnh hơn Tại sao không thể rời khỏi Rampad và Gerar không thể cùng tồn tại

Lampad và Gerard rất khó nhìn thấy cùng một lúc, Trong đó lý do cụ thể là không phải vì ai, nhưng bởi vì họ cũng xuất hiện ở hàng tiền vệ, có nghĩa là nó sẽ chiếm một lượng tiền vệ mô, nếu nhà ga sẽ vắt một hàng tiền vệ phòng thủ, hãy để một trong số họ đi bảo vệ chống lại Cánh đồng giữa phòng thủ, và ném công suất điểm của họ, không nhiều trong thiên đàng bạo lực.

    Trước:Đề xuất Premier League Arsenal vs Crystal Palace Live Video và ghi điểm dự đoán              Kế tiếp:Số Chelsteri là gì?Cherstri là bao nhiêu?