Mục đích của các bác sĩ tư nhân hay sự sai lầm của Maradona ký kết?

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, Maradona đã chết ở nhà, trong đó ba ngày sau đó, toàn bộ Argentina đang tang ở Maradona, ngày 29 tháng 11, Trung Quốc vào ngày, nơi cư trú và văn phòng của Bác sĩ tư nhân của Argentina có Tiến hành cư trú và văn phòng của bác sĩ tư nhân, và cảnh sát cũng nên tìm thấy quá trình phục hồi sau khi phẫu thuật Maradona, và các bác sĩ tư nhân có sơ suất y tế, và nếu bạn có một nghĩa vụ, bạn có thể.

    Trước:Làm thế nào nhanh là mục tiêu nhanh nhất trong World Cup?Mục tiêu nhanh nhất thế giới mạnh đến mức nào?              Kế tiếp:Bóng đầu của Wu Lei bị hỏng Wuli tấn công vào năm 2021 quả bóng đầu tiên