HSI là gì?Làm thế nào để lớp của Himidock?

Thế vận hội Trung Quốc cũng đã đạt được điểm tốt trong bóng đá quốc tế, trong số tháng 8 năm 2018, người Hà Lan Caiten Handiewak cũng là Thế vận hội quốc tế, là Thế vận hội quốc gia, trong đó Thế vận hội quốc tế Trung Quốc cũng rất mạnh mẽ, Hu Jinghang , Liu Ruo Vanadi và Cao Yongying hiện đang là thế mạnh chính của Zhongchao. Jinghang sống trong ngành xây dựng. Đó là lực lượng chính Liu Ruo Vanadi là ngôi sao mới của Shenhua và Cao Yongjing là ở mọi người và hiệu suất có thể được nói. Sức mạnh của Thế vận hội Trung Quốc cũng yếu, HSI thế nào?

Hiden từng huấn luyện Thế vận hội quốc gia

Hi Chiding là Thế vận hội là Thế vận hội?

Vào tháng 9 năm 2018, Hitodi cũng là một huấn luyện quốc gia chính thức Thế vận hội, cũng được đào tạo rất đặc biệt trong Thế vận hội quốc gia giảng dạy, trong đó hiệu suất của Hiden Hiden Hà Lan rất tốt. Nhìn chung, biểu diễn bóng đá quốc gia U21 là tuyệt vời, một khi Hiden dẫn đầu đội có hiệu suất rất tốt, trong đó Hideto cũng có có đỉnh và thung lũng thấp. Nhìn chung, nó vẫn là một khoảng cách rất lớn so với đội châu Âu, ở châu Á, vẫn còn ở giữa, nhưng Hideto dạy cho đất nước. Kết quả là gì?

[ 123] Xin chào Tidock cũng dẫn đầu Thế vận hội Quốc gia để đạt được kết quả tốt

Keing Ke đã kích thích các lớp quốc gia Áo

Hiden cũng dẫn đầu Thế vận hội quốc gia ở Wanzhou, một thành tựu tốt, trong đó bóng đá quốc gia U21 1-1 đã tâng bốc, và cuối cùng đã có một người chạy bộ. Vào thời điểm đó, huấn luyện của Hiden rất lạc quan, nhưng sau Thế vận hội quốc gia cũng phải chịu đựng fiasco, và thậm chí phải đối mặt với một số đội yếu. Thất bại, cũng khiến Hiden cũng tuyên bố bài học vào tháng 9 năm 2019 .

    Trước:Làng đẹp trai đẹp như thế nào?Zhongcun có đẹp trai không?              Kế tiếp:Video thể thao Madei National Vs Bồ Đào Nha