Tháp Carlis, thùng rượu, làn da mới của quin

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, chính thức đã công bố một hiệp sĩ và amp Dark Knight mới; Guangming Knight, tôi muốn mọi người rất tò mò, và tôi sẽ xem Xiaobian!

Tháp Carlis, rượu vang, Quinina đã phát động một làn da mới

Tháp Ram Carly, thùng rượu, ba anh hùng của Quinin đã là làn da mới, ở đây \"1000 ngày không có câu lạc bộ da\" chỉ có Thành viên duy nhất: Rồng

Da cuối cùng của rồng là Galaxy Magic Machine God God Sichuna

đồng thời, cô gái rồng đã không có làn da mới vào năm 1659

Trên đây là Xiaobian để mang một làn da mới cho mọi người, và Quinin ra mắt một làn da mới. Để thú vị hơn, hãy chú ý.

    Trước:Kuro tuyên bố rằng nghỉ hưu có nghĩa là gặp gỡ tất cả mọi người.              Kế tiếp:Mowgli trở về Hàn Quốc để tham gia nhóm T1