PSG chính thức Xuân và người chơi đơn hàng Hanabi tiếp tục gia hạn

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, chính thức của nhóm PSG trong bộ phận PC đã hoàn thành với người chơi đơn hàng Hanabi và nội dung cụ thể đã đến gặp Xiaobian!

Xuan chính thức của PSG và cầu thủ đặt hàng Hanabi tiếp tục gia hạn

Hãy để chúng tôi làm việc cùng nhau để đáp ứng sự trở lại của người chơi Hanabi vào năm 2021, chúng tôi sẽ chiến đấu để có kết quả tốt hơn trong năm tới.

Tiếp tục chú ý, tuần này chúng tôi sẽ phát hành nhiều thông báo hơn.

Những điều trên là chính thức PSG của Xiaobian và người chơi đơn hàng Hanabi tiếp tục gia hạn, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Mowgli trở về Hàn Quốc để tham gia nhóm T1              Kế tiếp:TSM chính thức Xuân ADC Player bị mất trong danh sách đầu tiên của 2021 mùa