TSM chính thức Xuân ADC Player bị mất trong danh sách đầu tiên của 2021 mùa

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, Cầu thủ Xuân ADC của TSM đã mất kết hợp vào mùa giải 2021 và đã sử dụng danh sách đầu tiên và theo sau của Xiaobian!

Người chơi Xuan ADC chính thức của TSM đã thua trong danh sách đầu tiên của mùa giải 2021

[Thông báo thay đổi dòng sản phẩm TSM]

một đoạn câu đố cuối cùng tuyệt vời.Gỗ, sinh cuối cùng; nền tảng chín tầng, từ mệt mỏi, chúng tôi hoan nghênh người chơi ADC bị mất, tăng trưởng từng bước trong thanh niên TSM, tham gia danh sách bắt đầu TSM của mùa giải 2021.Mất mất có thể hợp tác với các bà mẹ phụ trợ của chúng tôi, phát triển cùng nhau, chơi một cuộc thi tốt, tiếp tục tsm rực rỡ!

Những điều trên là người chơi ADC chính thức của TSM của Xiaobian bị mất trong mùa giải 2021, vui lòng chú ý đến chính mình.

    Trước:PSG chính thức Xuân và người chơi đơn hàng Hanabi tiếp tục gia hạn              Kế tiếp:XL Danh sách mùa xuân chính thức 921