XL Danh sách mùa xuân chính thức 921

Vào năm 2020, vào ngày 7 tháng 12, nhóm XL trong đơn vị LEC đã công bố danh sách 2021 Lễ hội mùa xuân, có thể thấy ba người như Patrik, giới thiệu những người mới trong những người chơi hoang dã, và hãy xem Xiaobian!

XL Danh sách mùa xuân chính thức của Quanjuan 2021

Trong trường hợp duy nhất Kryze và Lower Double Group Patrik + Tore, hai người chơi mới đã được giới thiệu.

Summer - Kryze

Wilder - Dan (từ FNC Hai đội)

Trung bình - Czekolad (từ đội bóng giải đấu khu vực agorogue)

AD - Patrik [ 123]

Phụ trợ - Tore

Trên đây là Xiaobian để mang danh sách Lễ hội Mùa xuân 2021 chính thức của XL, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:TSM chính thức Xuân ADC Player bị mất trong danh sách đầu tiên của 2021 mùa              Kế tiếp:Bản cập nhật Heshy Weibo nói rằng LPL 201-Clear Star không có sẵn.