Bản cập nhật Heshy Weibo nói rằng LPL 201-Clear Star không có sẵn.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Leshy cập nhật Weibo nói rằng LPL 2020 không rõ ràng, vậy thì lý do là gì? Tôi muốn mọi người rất tò mò, bộ truyện nhỏ sau đây sẽ giới thiệu nó!

\"Bản cập nhật Heshy Weibo nói rằng LPL 201 không thể đến ngôi sao LPL 201-Clear Xin chào mọi người, tôi rất biết ơn tất cả mọi người, tôi đang ở trong 2020 Liên đoàn Legends khác nhau LPL Nơi đầu tiên trong đơn vị được đặt ra, nhưng do các hạn chế du lịch toàn cầu theo dịch bệnh, tôi không thể hoàn thành sự tham gia cách ly vào đầu trò chơi vào ngày 18 tháng 12, và thật không may, tôi không thể đại diện cho giao dịch mua LPL.Tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục chú ý đến giải đấu All-Star 2020.

Nằm ở trên là cập nhật theshy của Xiaobian, Weibo, không được phép đến LPL 201, và thú vị hơn.

    Trước:XL Danh sách mùa xuân chính thức 921              Kế tiếp:Tes chính thức: Warhors chính thức thêm vào