Người chơi phổ biến nhất trong ba năm liên tiếp

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, các hoạt động bỏ phiếu của cầu thủ cuối tuần 2020lpl đã chính thức kết thúc, trong đó người chơi danh sách của ig, theshy đã giành được tiêu đề của người chơi phổ biến nhất và theo sau của Xiaobian sẽ xem xét!

Sheshy đã giành được cầu thủ nổi tiếng nhất trong ba năm liên tiếp

đồng thời vì nó đã trở thành vua vé cuối tuần này, theshy cũng đã giành được những cầu thủ nổi tiếng nhất trong số phiếu bầu cao nhất . Danh dự có tổng cộng 976714 phiếu, và ông cũng là cầu thủ đầu tiên giành được danh dự trong ba năm liên tiếp trong lịch sử LPL.

2015: Người chơi phổ biến nhất ClearLove

2016: Người chơi phổ biến nhất Uzi

[123: 2017: Người chơi phổ biến nhất UZI

2018: Người chơi phổ biến nhất trong năm

2019: Người chơi phổ biến nhất trong năm

2020: Hàng năm, người chơi phổ biến nhất, ở trên, ở trên là người chơi phổ biến nhất trong ba năm liên tiếp, thú vị hơn.

    Trước:Tes chính thức: Warhors chính thức thêm vào              Kế tiếp:Giải đấu toàn sao 2020 hiện đã được công bố