Thông báo 2020rng ngày 20 tháng 11 Nest First Lineup

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, RNG đã công bố đội hình đầu tiên của tổ, trong đó sự kết hợp trung gian của đối tác XLB của đối tác Cryin, cụ thể theo dõi Xiaobian sẽ xem xét!

2020rng đã công bố Đội hình đầu tiên của Nest 20 tháng 11

vào chiều ngày 20 tháng 11, chúng tôi sẽ tham gia Giải đấu Legends Cạnh tranh Điện tử Quốc gia 2020Nest, Nhóm FPX

Tìm kiếm: Bo3 ngoại tuyến Knockout tám thành bốn

Lineup đầu tiên:

Thêm: rng.new

Wilderness: rng.xlb

adc: rng.gala [123 ]

Phụ trợ: rng.lele

Trên đây là 2020rng do Xiaobian mang đến vào ngày 20, Nest bắt đầu, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Lol anh hùng mới tie cô gái roy giới thiệu              Kế tiếp:2020nest Đội hình khởi động 16 tháng 11