2020RNG phát hành danh sách tổ chức Nest 10 tháng 11

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, RNG đã phát hành danh sách đầu tiên của Nest. Bạn có thể thấy Xiaohu tiếp tục chụp ảnh đường giữa trong đội hình. Đội hình cụ thể đang theo dõi Xiaobian!

2020rng đã phát hành danh sách đầu tiên của Nest 10 tháng 11

vào ngày 6 giờ chiều ngày 10 tháng 11, chúng tôi sẽ tham gia dự án giải đấu thể thao điện tử quốc gia 2020Nest đến đội VG [ 123]

Chu kỳ nhóm BO3

Đội hình mở:

Mùa hè: rng.new

Wilderness: rng.xlb

Độc thân: rng.xiaohu

adc: rng.gala

Phụ trợ: rng.lele

Thay thế: rng.cryin, rng.lover11

ở trên là Xiaobian đã mang đến 2020rng Vào ngày 10 tháng 11, danh sách đầu tiên của Nest, sự chú ý thú vị hơn.

    Trước:2020 Chúng tôi đã công bố Đội hình đầu tiên của Nest 12 tháng 11              Kế tiếp:2020LGD phát hành danh sách đầu tiên của Nest 10 tháng 11