2020LGD phát hành danh sách đầu tiên của Nest 10 tháng 11

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, LGD đã phát hành danh sách tổ đầu tiên. Tôi muốn rất tò mò về đội hình này. Hãy xem Xiaobian!

2020lgd phát hành danh sách đầu tiên của Nest 10 tháng 11

11.1016: 00wevslgdbo3

Top: Cult

Jug: Flora [ 123]

Bot: YLJ

Sup: L7

Lựa chọn trước trực tuyến là hệ thống chu kỳ trong nhóm, tiếp nhiên liệu

ở trên là 2020lgd do Xiaobian mang đến Phát hành danh sách của Tổ ngày 10 tháng 11, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020RNG phát hành danh sách tổ chức Nest 10 tháng 11              Kế tiếp:Genting của sửa chữa lỗi Genting và thay đổi độ bisuhirable đồng tính