Genting của sửa chữa lỗi Genting và thay đổi độ bisuhirable đồng tính

Vào lúc 15:30 ngày 2 tháng 11 năm 2020, trò chơi không dừng lại cho trò chơi của Genting. Đây chủ yếu là sửa chữa lỗi trò chơi của Genting và trò chơi của những đám mây. Nó là cụ thể để thấy đan nhỏ!

Sửa chữa lỗi và Genting của Genting

Kính gửi thân mến:

Chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật khoảng 15:30 ngày 2 tháng 11 để sửa một số lỗi và điều chỉnh sự cân bằng của Genting.

Trò chơi Yunding:

[Mogana] Kỹ năng: 325/525/2000 ⇒250 / 400/2000

[Cốc thánh năng lượng] Tiền thưởng cường độ chính tả: 40 ⇒35 [ 123]

光 手 手 手 手 手 手 手 手】 :: 50% ⇒ 40%

[Mũ cái chết của Diwander] Tổng sức mạnh phép: 75 ⇒80

Magic Mèo giải trí

[W Leisure Attack!] Sửa lỗi: Sửa lỗi, lỗi đã gây ra: Nếu 米 在 在 【【W 出!] Giữa đường được kiểm soát trong hit kỹ năng, thì [ W lei diễu hành!] Sẽ không bước vào giai đoạn làm mát.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ mạnh mẽ của bạn cho Liên minh huyền thoại!

Những điều trên là Xiaobian cho sửa chữa lỗi của Centing và sự thay đổi thay đổi cân bằng trò chơi, tập trung thú vị hơn.

    Trước:2020LGD phát hành danh sách đầu tiên của Nest 10 tháng 11              Kế tiếp:LOL10.22 Phiên bản của K / DA All Out Series Skin