LOL10.22 Phiên bản của K / DA All Out Series Skin

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, phiên bản LOL10.22 của sê-ri K / Daoallout, tôi muốn mọi người rất tò mò về làn da này, đặc thù của Xiaobian để xem nó!

LOL10.22 Phiên bản sê-ri K / Daallout Skin

Ngày 29 tháng 10 3 giờ sáng Ngày 29 tháng 10 Thông báo cập nhật ngày 29 tháng 10] KDA Song MV Saw? Ngày 29 tháng 10 sáng sớm bắt đầu từ Toàn bộ quận (xin lưu ý: 1 điểm sẽ không ảnh hưởng đến việc nhập các tiến trình đủ điều kiện) phát hành 10,22, thời gian chết là 2: 00-12: 00, cho thời gian chết ở cuối sự kiện, thời gian kết thúc thực tế cũng sẽ Hãy chú ý đến sự khởi đầu của sự khởi đầu của việc tắt máy, vui lòng chú ý.Nội dung chính này là: 1. Xing Zhu Ge Jisalifen đang tỏa sáng!2. AI XI, Anne, Amumi và các điều chỉnh anh hùng khác; 3. Điều chỉnh cân bằng nhiệt không giới hạn; 4. Sửa chữa và thay đổi mức chất lượng; 5.K / Daallout Series Skin Thêm phiên bản này!

Trên đây là Xiaobian cho phiên bản LOL10.22 của Sê-ri K / DAALLOUT của mọi người, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Genting của sửa chữa lỗi Genting và thay đổi độ bisuhirable đồng tính              Kế tiếp:Trò chơi nắm tay và Microsoft hợp tác để khởi chạy các plugin trình duyệt chủ đề lol