Ví dụ: thông báo hợp đồng chính thức với huấn luyện viên chính IRESE

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, nhóm EG trong Bộ phận LCS tuyên bố rằng nó chính thức bị tăng tốc với huấn luyện viên trưởng. Cụ thể theo dõi Xiaobian để xem nội dung cụ thể!

, ví dụ: thông báo rằng chính thức điều chỉnh với huấn luyện viên chính

hôm nay, chúng tôi sẽ chia tay cho Huấn luyện viên Master Irean.Cảm ơn bạn cho một phần của gia đình ác.

Chúng tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất!

IRESE đã từng huấn luyện VIT, 18 năm huấn luyện SUP, 19 năm huấn luyện CLG, 20 năm huấn luyện, ví dụ

ở trên là Xiaobian để công bố thông báo, ví dụ: Huấn luyện viên chính của Iresan, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:TL công bố nhà phân tích trưởng Tyler              Kế tiếp:Theshy mở tài khoản kênh cá nhân Youtube