Theshy mở tài khoản kênh cá nhân Youtube

Gần đây, các cầu thủ chuyên nghiệp theshy trong kênh cá nhân YouTube và tài khoản INS, và phát hành những bản in đầu tiên thuộc về riêng mình, và tôi sẽ xem xét Xiaobian!

theshy đã mở kênh cá nhân YouTube và tài khoản INS

đã mở tài khoản YouTube, xuất hiện!

(Hình ảnh có ý nghĩa đối với: thường là sự theo đuổi nhân vật hoàn hảo.)

Trên đây là Xiaobian để mở kênh cá nhân YouTube và tài khoản Ins, thú vị hơn xin vui lòng chú ý hơn.

    Trước:Ví dụ: thông báo hợp đồng chính thức với huấn luyện viên chính IRESE              Kế tiếp:LOL10.22 HERO THAY ĐỔI GIỚI THIỆU