Da Ultimate của Salenny cần phải làm nhiệm vụ Mở khóa các hình thức mới

Bản cập nhật nhà thiết kế của công ty bạo loạn K / DA Project cũng phát hành làn da cuối cùng của Salenny, nơi da tập trung vào việc giải thích hình thức mới của người chơi để mở khóa biểu mẫu mới, không thể thay đổi biểu mẫu trong trò chơi, đặc biệt là Hãy xem Xiaobian!

Skin Ultimate của Salenny cần phải làm nhiệm vụ Mở khóa mẫu mới

K / Daallout Salenny là một gói toàn bộ da, ngoại trừ các dạng hình thái khác ngoài biểu mẫu ban đầu dựa trên việc mở khóa nhiệm vụ [123 ]

Da Ultimate của Salenny chỉ chọn biểu mẫu cụ thể trong giao diện Lựa chọn Hero và không thể thay đổi biểu mẫu trong trò chơi.

Da cuối cùng trước đó có thể được chuyển đổi trong trò chơi

ở trên là Xiaobian để làm cho da thiết bị đầu cuối Salerini cần phải làm nhiệm vụ mở khóa hình thức mới. Thú vị hơn, vui lòng chú ý hơn.

    Trước:HLE Official tuyên bố hợp đồng với Trung Quốc Mireu, hợp đồng chấm dứt lợi ích của huấn luyện viên              Kế tiếp:K / Da đang đến với Liên minh huyền thoại và \"Genting of Genting\"