Trò chơi Genting 10.21 thay đổi

Trò chơi của Yunding là khoảng 10,21 phiên bản, trong đó phiên bản 10.2.1 của Yunding, bạn có thể tìm thấy Yifu, vũ khí, Fox suy yếu và bê tông theo nhau đan nhỏ với nhau!

Trò chơi của Cloud Top 10.21 Thay đổi

Tăng cường

Master, Blog, Ninja, Timo, Leopard, Kanam

Cúp thánh năng lượng, Luden, Tượng đá, Shield Shield, Jik's Pioneer, 特 特 特 特

'

Bóng đêm, Yifu, Master Vũ khí, Cáo, Mát, Rui Wen, Dao nam, Kai Yin

Mercury

Hunter đã được điều chỉnh

Hunter, Fuxing, Lily, Gland

Giảm

红, 天

Mới

月, Tải lại Chiến binh

ở trên là Xiaobian để mang 10.21 thay đổi chơi game hàng đầu của đám mây, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Chung kết thế giới 2020s10 tám cuộc đua vuông              Kế tiếp:Hỏa lực không giới hạn và ân huệ của cô gái