Hỏa lực không giới hạn và ân huệ của cô gái

lúc 17:30 ngày 9 tháng 10 năm 2020, không ngừng cập nhật, chống lại hỏa lực vô hạn và sự thay đổi thay đổi cân bằng trò chơi, nó có thể được tìm thấy sau khi cập nhật, một số anh hùng và những kẻ lúng túng đã bị suy yếu và theo sau của Xiaobian Nhìn thấy nó!

Thay đổi cân bằng trò chơi và hỏa lực không giới hạn

Thay đổi cân bằng lửa không giới hạn

Các anh hùng lửa vô hạn được nâng cao:

Star Tour Bad :

+ 20% Chấn thương đầu ra \u0026 AMP; -10% Chấn thương đai ⇒ + 20% Thiệt hại đầu ra \u0026 AMP; -20% chịu đựng sát thương

Herangroo Bomb Karge:

-5% Chấn thương đai ⇒ + 5% Thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% chịu đựng sát thương

皎 皎:

-5% Chấn thương đầu ra ⇒-3% Chấn thương đầu ra [123 ]

Những giấc mơ vĩnh cửu:

-5% Chấn thương đầu ra ⇒-3% sát thương đầu ra

Langbo kẻ thù cơ khí:

-10% Chấn thương đầu ra -5% Chấn thương đầu ra

Hatsu cổ tay:

+ 5% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -10% chấn thương đai ⇒ + 8% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -10% dung sai

Chiến tranh Nữ thần Havier:

-8% chấn thương đầu ra ⇒-5% thiệt hại đầu ra

Qi Tian da Sheng Sun Wukong:

-5% Chấn thương đầu ra \u0026 amp; + 5% Chấn thương thắt lưng Tổn thương ⇒-5%

Kiếm vụ nổ _:

+ 10% Thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% Chấn thương đai ⇒ + 10% Thiệt hại đầu ra \u0026 amp; 10% của chấn thương

niêm phong:

Không thay đổi ở chế độ bình thường ⇒ + 5% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% dung sai

Pastim Man Ji:

[123 ] -5% Chấn thương thắt lưng ⇒ + Thiệt hại đầu ra 5% \u0026 AMP; -5% sát thương dung sai

Anh hùng lửa không giới hạn suy yếu:

Sword Dark Magic Yapex:

[20 % Thương tích đầu ra \u0026 amp; -25% chấn thương đai ⇒ + 20% thương tích và amp; -22% chấn thương đai

Nhóm gai Akari:

+ 10% đầu ra thương tích \u0026 amp; -10 % Chấn thương thắt lưng + 8% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -10% chấn thương thắt lưng

YUE YUE YIFU ESI:

+ 10% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -10% Chấn thương thắt lưng ⇒ + Giảm 5% thương tích \u0026 amp; -10% chịu đựng sát thương

Băng lạnh Exi:

+ 10% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% thiệt hại chịu trách nhiệm đầu ra \u0026 amp ; -5% thiệt hại chịu được

Dragon Dragon Wang Oreal Sol:

-10% Thắt lưng Chấn thương tổn thương dung sai ⇒-5%

freerz 心 心:

+ 10% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -25% chấn thương vành đai ⇒ + 10% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; 20% Chấn thương

Ji Fiona tuyệt vời:

Thiệt hại đầu ra 5% \u0026 amp; -5% HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ Tổn thương-5%, + 5% dung sai, \u0026 amp; 5% ]

Rượu nung thùng Gulagas:

-10% Chấn thương đai ⇒-5% Thiệt hại chịu được

Blade Dancer erelia:

+ 5% đầu ra thương tích \u0026 amp; - Chấn thương thắt lưng 10% + 5% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -8% thiệt hại chịu được

+ 20% chấn thương đầu ra ⇒ + 15% sát thương đầu ra

Roen Lolikiki:

+ 5% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% Chấn thương thắt lưng ⇒ + 3% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -5% Chấn thương thắt lưng

Holy Gun Ranger Lu Zi'an: [ 123]

-5% Chấn thương đai ⇒ So sánh chế độ bình thường không có thay đổi

Artisons Dragon kéo Rùa MOS:

+ 10% Chấn thương đầu ra \u0026 AMP; -12% Thiệt hại chịu đựng ⇒ + Thiệt hại 10% đầu ra \u0026 amp; -10% dung sai

Giải thích Blade Sharp Wen:

-10% Chấn thương đai ⇒-5% Chấn thương

Thần chiến tranh Undead: [123 ]

+ 10% thương tích đầu ra \u0026 amp; -10% chấn thương đai ⇒ + 8% thiệt hại đầu ra \u0026 amp; -10% thiệt hại chịu được

River Wang Tum (tạm thời bị vô hiệu hóa):

+ 30 % Sát thương đầu ra, thiệt hại -30% chịu thiệt hại, + 10% hiệu ứng trị liệu, \u0026 amp; + 10% sức mạnh che chắn ⇒ + 25% chấn thương đầu ra, -30% chuông, + 10% hiệu ứng trị liệu, \u0026 amp; + 10% khiên

Hunter Night Wei en

-5% Chấn thương thắt lưng Tổn thương dung sai 3%

Thiệt hại đầu ra không 5%

Magic Cat Marble: [ 123]

-20% chấn thương đầu ra, hiệu ứng trị liệu -30%, \u0026 amp; + 100% E Giờ làm mát ⇒-20% Tổn thương đầu ra, + 10% sát thương dung sai, hiệu ứng xử lý -30%, \u0026 amp; 100 % e Thời gian làm mát

Thay đổi cân bằng Genting:

đã làm suy yếu một số anh hùng quá mức và 羁 羁 羁 羁:

[Soul Lotus Huaming] Tốc độ tấn công: 35 / 90 £35 / 70

[斐] Giá trị mana ban đầu: 120 ⇒90

[Cana] Giá trị lực tối đa: 50 ⇒ 60

[AICH] Kỹ năng Tấn công bổ sung: 50/75 / 300 ⇒45 / 65/300

Kỹ năng thiệt hại: 500/650/1000

[SUTT] Mana: 70/150 ⇒75 / 175

Sửa chữa lỗi: [123 ]

Đã sửa lỗi, đã dẫn đến: Kỹ năng nhóm Amumi sẽ không áp dụng [Lời nguyền thụ động].

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ mạnh mẽ của bạn cho Liên minh huyền thoại!

Trên đây là Xiaobian để mang đến cho bạn một hỏa lực vô hạn và sự thay đổi thay đổi cân bằng trò chơi, thú vị hơn, vui lòng chú ý hơn.

    Trước:Trò chơi Genting 10.21 thay đổi              Kế tiếp:2020 Nhóm chung kết toàn cầu Danh sách sáu ngày