2020 loạt hearlon huyền thoại, ilis, amumi minh họa đã công bố

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, Liên minh huyền thoại đã công bố loạt phim Canyon Legend 2020, ILIS, Amumi minh họa đã công bố, Fitzi và cũng đã công bố cùng một phiên bản Hetko Kassin và loạt nghiệp Odyssey của Karma, thẻ, khác Tranh gốc.Hãy xem Xiaobian!

[

[ 123] Lần này cập nhật ba loạt da, loạt / da nào quan tâm nhất?

Đó là Xiaobian là loạt phim huyền thoại 2020, Ilis, Amumi minh họa, và thú vị hơn.

    Trước:G2 Coach chuyển tiếp đặc biệt Netizen nổ mìn văn bản gốc              Kế tiếp:Nó được tiết lộ rằng anh hùng mới đầu tiên vào năm 2021 sẽ liên quan đến tình yêu.