Nó được tiết lộ rằng anh hùng mới đầu tiên vào năm 2021 sẽ liên quan đến tình yêu.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại New Hero BluePrint do Nhà thiết kế phát hành, người anh hùng được phát hành vào năm nay là Mage Mage + Auxilary, và nói rằng anh hùng mới đầu tiên vào năm 2021 sẽ là tình yêu có liên quan đến Sự hoang dã, cụ thể theo dõi Xiaobian sẽ xem xét!

Quan tâm, anh hùng mới đầu tiên vào năm 2021 sẽ liên quan đến tình yêu

Tình yêu xoắn

Bạn sẽ làm gì cho tình yêu?

Bạn có đi đến kết thúc thế giới?

Bạn có thể từ bỏ mọi thứ bạn bây giờ không?

Bạn có muốn đi đến rìa cuộc sống và cái chết không?

Nếu bạn sẵn sàng làm Bất cứ điều gì cho tình yêu, bạn có thể thấy mình rằng bạn đã yêu nơi hoang dã mới của chúng tôi, anh ấy sẽ bóp méo và kiểm soát tâm trí của bạn vào đầu năm tới.

Những điều trên là Xiaobian đã đưa tất cả mọi người đến người hùng mới đầu tiên năm 2021 sẽ là nơi hoang dã liên quan đến tình yêu, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020 loạt hearlon huyền thoại, ilis, amumi minh họa đã công bố              Kế tiếp:Hệ thống thiết bị LOLS11 Chuyển đổi thay đổi