Nhà thiết kế bạo loạn nói rằng nó đang phát triển một làn da cuối cùng.

Gần đây, Nhà thiết kế Riot đã nói trong số phát hành mới nhất của \"Nhà phát triển Nhật ký\", hiện đang phát triển một làn da cuối cùng, hy vọng sẽ vào năm 2020, và sau đây của Xiaobian sẽ giới thiệu nó!

Nhà thiết kế Riot cho biết, nó đang phát triển một làn da cuối cùng

các nhà thiết kế đồng thời cũng nói: Mặc dù làn da cuối cùng sẽ đi kèm với các công nghệ mới, không phải tất cả làn da cuối cùng sẽ như thế này, nếu làn da tuyệt đỉnh của Fantasy cần công nghệ mới Để đạt được sau đó chúng tôi sẽ tạo ra các công nghệ mới trong quá trình phát triển.Nếu chúng tôi không thể tạo ra các công nghệ mới, chúng tôi sẽ dành thời gian và công sức để tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, tôi hy vọng rằng mỗi làn da cuối cùng có thể.

Da trước như sau:

ở trên là nhà thiết kế bạo loạn Được Xiaobian đưa ra rằng nó đang phát triển một làn da cuối cùng, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Hệ thống thiết bị LOLS11 Chuyển đổi thay đổi              Kế tiếp:Thẻ thay đổi hàng đầu của Canyon sẽ bị xóa