LOL10.17 Phiên bản thay đổi: Nữ Qin, Yong En bị suy yếu bởi Casa

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2020, nhà thiết kế nắm đấm Markyetter đã cập nhật phiên bản LOL10.17 của kế hoạch sửa đổi, có thể thấy đàn piano, Yongn bị suy yếu và Casa được tăng cường, và theo sau của Xiaobian. Xem nó!

LOL10.17 Đã sửa đổi: Nữ Qin, Yong En bị casa tăng cường

suy yếu

Cảnh sát: Phong trào móng tay từ 330 \u0026 GT; \u0026 GT; 325 [123 ]

Nữ Qin: Q Kỹ năng AP Tiền thưởng từ 0,5 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 0,4; e Kỹ năng chuyển thêm từ 100 AP đến 3% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; Tăng 2% mỗi 100AP [123 ]

ROCK: W Kỹ năng Khiên Giá trị từ 50-150 (+ 30% AP) \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 45-125 (+ 35% AP); W Kỹ năng tiêu thụ màu xanh từ 60 \u0026 GT; \u0026 GT ; \u0026 gt; 60-80; sửa chữa lỗi giá trị lá chắn kỹ năng W

IPSEN: Q Kỹ năng cơ sở hạ tầng đầu tiên 30-50 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 25-45

Hummer: E kỹ năng ba tốc độ thay đổi bổ sung từ 25% -100% \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 25% -85%

Qi Yana: W BẢO VỆ quảng cáo kỹ năng từ 20% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT 10%, E chấn thương cơ sở kỹ năng E từ 60-200 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 60-180

Yong EN: Q Kỹ năng sát thương cơ bản từ 20-120 \u0026 GT; \u0026 GT; 20-100; R Hiệu ứng diệt trừ cuộc sống kỹ năng

Kiếm sĩ: Phần thưởng quảng cáo được cung cấp từ 20% -30% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 20% -40%

Virus: Tấn công tăng trưởng từ 3% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 3,75%

Xia: Công suất tấn công tăng trưởng từ 2,9 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 3,5

Casa: Sức mạnh tấn công tăng trưởng Từ 1.7 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 2; Kỹ năng E tấn công từ 40% -60% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 40% -80%

Thùng rượu: Giáp từ 35 \u0026 GT ; \u0026 gt; \u0026 gt 38

Trên đây là phiên bản LOL10.17 của LOL10.17 là một loạt nhỏ: Nữ Qin, Yong En bị suy yếu và Casa đã tăng cường, thú vị hơn, vui lòng thú vị hơn, vui lòng thú vị hơn chú ý.

    Trước:Đại lý tâm linh LOL - Danh sách vẽ tranh gốc da hồng đen              Kế tiếp:KAR98K Skin mạ vàng Triumph HD Big Picture