Người chơi mùa hè 2020lpl Giới thiệu xếp hàng ngày 14 tháng 8

Cuộc thi mùa hè 2020LPL đang diễn ra đầy đủ, vào ngày 14 tháng 8, trận chiến trận chiến là 17: 00LGDVSWE, tôi sẽ rất tò mò về hai đội này, loạt phim nhỏ sau đây sẽ giới thiệu tất cả mọi người. Một lần!

Mùa hè 2020LPL, Giới thiệu xếp hàng thứ 14 tháng 8

17: 00lgdvswe

LGD Lineup: Langxpeanutxiyekramerkillua

Chúng tôi xếp hàng: Morganbeishangteachmajiumngmissing

Trên đây là mùa hè 2020LPL, đó là mùa hè năm 2020LPL, vào ngày 14 tháng 8, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:KAR98K Skin mạ vàng Triumph HD Big Picture              Kế tiếp:LOL chủ đề cạnh tranh điện: AISO, một con gấu trúc, Akari