LOL chủ đề cạnh tranh điện: AISO, một con gấu trúc, Akari

Gần đây, SecretLab đã phát hành bốn đối thủ cạnh tranh điện chủ đề rất tuyệt vời, là phiên bản đặc biệt của AISO, AISO, AKARI và K / DA, tôi muốn rất tò mò, bộ truyện nhỏ sau đây là để giới thiệu nó với nó!

(123) (123) LOL Chủ đề Điện: Ako, Akarley, Akarley Secretlab là một thương hiệu cạnh tranh điện nổi tiếng, từ cựu bầu cử đại biểu điện tử ianalexandrang và alaricchoo trong năm 2014 đã tìm thấy.Cuộc thi điện cũng là đối tác đối thủ đối thủ điện chính thức của các thiết bị LEC, LC và Riot.

Giá của bốn tập này cũng không đồng đều so với 389 EURO đến 429 Euro. Giá cụ thể phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của Aliecha.

Những điều trên là sự cạnh tranh điện chủ đề lol của Xiaobian dành cho tất cả mọi người: Aso, một con gấu trúc, Akali, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Người chơi mùa hè 2020lpl Giới thiệu xếp hàng ngày 14 tháng 8              Kế tiếp:RNG được ký bởi máy chủ, máy chủ đã được xin lỗi.