RNG được ký bởi máy chủ, máy chủ đã được xin lỗi.

Gần đây, RNG đã ký một hạn chế RNG, và phát hành tiểu blog để mô tả chi tiết về sự hiện diện của sự cố này, và bê tông theo sau là Xiaobian!

RNG đã ký một máy chủ của ông chủ

Những ngày trước, tôi đã đăng một loạt các tranh chấp với RNG trên blog để từ bỏ hợp đồng trước, gây ra các cuộc thảo luận và thảo luận về Mạng lưới, tôi xin lỗi rằng mọi người đều quan tâm đến vấn đề này,

do sự hiểu biết không đủ về kiến \u200b\u200bthức pháp lý, nội dung tiêu cực do nhân viên có liên quan phát hành không liên lạc với nhân viên có liên quan có một công chúng nghèo ý kiến \u200b\u200bvà tác động hình ảnh trên rng.Xin lỗi RNG!

Tôi hiện đang giao tiếp với RNG, sẽ tiếp tục hợp tác.Tôi rất biết ơn việc đào tạo cẩn thận trước RNG, và sẽ tiếp tục cải thiện mình là một gia đình RNG, và phát triển thành một nhà cung cấp năng lượng tuyệt vời.

Trên đây là một loạt nhỏ để ký vào máy chủ của nhà RNG, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:LOL chủ đề cạnh tranh điện: AISO, một con gấu trúc, Akari              Kế tiếp:Bài hát của King Cao Cao Hero Hero Lord Lord's \"bá quyền\" của Hu Sist của Hu Yanbin