Crisp khác nhau

Lần này từ FPX Professional Player Crisp có sự hợp tác bên ngoài trò chơi. Sau khi chụp, nhiếp ảnh gia đã ban hành Weibo để xuất bản một số cảnh, nhưng cũng rất đẹp trai, cụ thể đối với Xiaobian để xem nó!

Crisp khác nhau

cuối cùng đã đến làm việc bên ngoài trò chơi

@lqscrip

@FPX Electronic Câu lạc bộ điền kinh

Nhiếp ảnh: I \u0026 amp; @ 松 鼠 Dada

Trang điểm: Mùa hè

Kiểu tóc: Lucky East Xu

Model: @ 子 [ 123]

Trên đây là Xiaobian để mang đến một sắc nét, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Bài hát của King Cao Cao Hero Hero Lord Lord's \"bá quyền\" của Hu Sist của Hu Yanbin              Kế tiếp:Liệt kê VG chia sẻ khối với ảnh theshy