Liệt kê VG chia sẻ khối với ảnh theshy

Mùa hè 2020LPL đã đóng cửa thành công, trong khi VG vào ngày 9 tháng 8, kỷ lục 8-8 là đấu thầu cho trò chơi mùa hè. Sau trận đấu, Listing Cube của VG đã phát hành một microblog năng động, cho thấy rằng anh ta đã thành công, với sự cố gắng , Cụ thể Hãy xem Xiaobian!

VG Liệt kê Cube chia sẻ với ảnh Sheshy

Cube đã sử dụng 10 anh hùng khác nhau trong mùa này, nơi Jess và Kainnan lấy MVP.

Những điều trên là chia sẻ khối lập phương VG của Xiaobian với theshy, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Crisp khác nhau              Kế tiếp:Cập nhật phiên bản Jedi Survival 8.2: M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi