Cập nhật phiên bản Jedi Survival 8.2: M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi

Người quản lý cộng đồng châu Âu Hawkinz đã phát hành một tweet, nội dung chủ yếu dành cho bản cập nhật phiên bản Survival Upper Survival, bạn có thể thấy những thay đổi chính là ba khẩu súng của M416, KAR98K và SKS và bê tông với Xiaobian nhìn thấy nó!

Cập nhật phiên bản Jedi Survival 8.2: M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi

8.2 Phiên bản được cập nhật M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi, bạn có mong chờ không?

Jedi cụ thể Ngày cập nhật phiên bản Survival 8.2 sẽ được cập nhật vào ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Trên đây là Xiaobian cho tất cả mọi người để tồn tại 8.2 Cập nhật: M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Liệt kê VG chia sẻ khối với ảnh theshy              Kế tiếp:EZ trở thành anh hùng nhất trong lol