EZ trở thành anh hùng nhất trong lol

Vào những ngày trước, Riot tuyên bố dòng da \"Tâm linh\" (tên tạm thời) (tên tạm thời), đây là một người anh hùng mới của EZ, làn da này được phát động chính thức, Izerre sẽ trở thành số lượng anh hùng trong lol là anh hùng nhất. Chúng ta hãy xem Xiaobian!

EZ trở thành số lượng anh hùng trong LOL Súng nữ hiện tại 14 có chứa: 4 Limited, 1 đến 1, 1 Skin Ultimate

[ 123] Da hiện tại của Iderell bao gồm: 3 Limited, 1 đến, 1 Da Ultimate

Chỉ có 13 làn da

, EZ do Xiaobian mang đến là số lượng anh hùng trong lol, thú vị hơn, vui lòng thú vị hơn. chú ý.

    Trước:Cập nhật phiên bản Jedi Survival 8.2: M416, KAR98K và SKS sẽ thay đổi              Kế tiếp:2020LPL Trái cây mùa hè ngày 7 tháng 8