Trái cây mùa hè 2020LPL ngày 5 tháng 8

Cuộc thi mùa hè 2020LPL trong sự phát triển khốc liệt, trận chiến giữa ngày 4 tháng 8 có 17:00 LNGVSLGD và 19: 00ESVSTES. Nếu bạn muốn tất cả mọi người, bốn đội có đội hình cụ thể, loạt nhỏ sau đây sẽ giới thiệu nó với mọi người. Bar!

17: 00lngvsdd

17: 00lngvslgd

LNG LIVEUP: flandrexmaplelightlwandy

LGD Lineup: Langxpeanutxiyekram

ES LIVEUP: Xiaobaiweifenfenwinkshiuc

Lineup Tes: 369karsaknightjackeyloveyuyanyanjia

là Xiaobian đã mang đến cho tất cả mọi người 2020LPL Family Lineup thứ 4, thú vị hơn, vui lòng chú ý hơn.

    Trước:2020LPL Trái cây mùa hè ngày 7 tháng 8              Kế tiếp:2020lpl trái cây mùa hè ngày 4 tháng 8