Yong En bị suy yếu trong dịch vụ thử nghiệm

Yong EN là Liên minh anh hùng sắp ra mắt một anh hùng hoàn toàn mới, nhưng trong Liên đoàn Legends hiện tại, anh hùng này bị suy yếu, và theo sau của Xiaobian sẽ đến với nhau!

Yong En bị suy yếu trong dịch vụ thử nghiệm

Yong en Những thay đổi cụ thể như sau:

1, Mỗi cấp độ tăng trưởng giảm từ 90 điểm lên 85 điểm [123 ]

2, W: 神

Thiệt hại về sức khỏe tối đa từ 12/13/2014 / 15/16% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 11/12/13/14/15/15 %

Giá trị lá chắn kỹ năng từ 40-75 \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 40-60

ở trên là Xiaobian để làm suy yếu trong dịch vụ thử nghiệm, sự chú ý thú vị hơn.

    Trước:Trái cây mùa hè 2020LPL 3 tháng 8              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL ngày 31 tháng 7