Mùa hè 2020LPL ngày 31 tháng 7

Cuộc thi mùa hè 2020LPL đang diễn ra đầy đủ, trận chiến trong trận chiến giữa 17: 00rngvsdmo và 19: 00lgdvsvg, tôi muốn mọi người rất tò mò về cuộc thi, bộ phim nhỏ sau đây sẽ cung cấp cho bạn một phần giới thiệu cụ thể.!

17: 00rngvsdmo

17: 00rngvsdmo

RNG Lineup: newxlbxiaohugaMing

DMO Lineup: Chellizixiaopengtwilaxubiny

LGD Lineup: Langxpeanutxiyekramermark

VG Lineup: CubeAixzeBaiboymaestro ở trên là một loạt nhỏ để mang nó. Mùa hè 2020LPL ra mắt Ngày 31 tháng 7, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Yong En bị suy yếu trong dịch vụ thử nghiệm              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL Giới thiệu Paramid