Mùa hè 2020LPL Giới thiệu Paramid

Cuộc thi mùa hè 2020LPL đang diễn ra toàn diện, vào ngày 30 tháng 7, đội là 17: 00 trước đây, 19: 00wevsv5, tôi sẽ rất tò mò về sự cạnh tranh này, loạt phim nhỏ sau đây là dành cho tất cả mọi người. Giới thiệu nó!

17: 00tesvssn

17: 00tesvssn

TES Lineup: 369karsaknightjackeyloveyuyanamia

SN Lineup: binsofmangelhuanfengsart

Chúng tôi Lineup: Morganbeishangteachermajiumngmissing

V5 Lineup: Biubiuweiweimolesamdppgod

    Trước:Mùa hè 2020LPL ngày 31 tháng 7              Kế tiếp:Thông báo cập nhật quy tắc chống nghiện 2020LOL